Vă aducem la cunoștință faptul că conform OUG nr.147/2020 se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (în cazul copiilor cu vârsta de până la 12 ani). Totodată această posibilitate se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii prin telemuncă sau munca la domiciliu. (OUG nr.182/2020). Indemnizația acordată este 75% din salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale (5429 RON). Lângă cererea Dvs. trebuie să atașați o declarație pe proprie răspundere despre faptul că celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere. (atașăm documentele) Vă rugăm să vă consultați cu înlocuitorii și cu superiorii despre această posibilitate.

Cerere cf. Ordin nr.1375 din 2020

Declaratie pe proprie raspundere cf. Ordin nr. 1375 din  2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 182 din 2020