Biroul de Urbanism și Serviciul de Achiziții Publice funcționează în cadrul Primăriei și îndeplinește următoarele sarcini:


  • preluarea și verificarea cererilor și documentelor necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție
  • întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție
  • ține evidența exactă a autorizațiilor și certificatelor emise
  • asigură respectarea măsurilor luate în vederea protejării monumentelor istorice
  • colaborează cu unități speciale în vederea întocmirii și actualizării documentelor pentru amenajarea teritoriului
  • verificarea reglementărilor în construcții, întocmirea proceselor verbale și acordarea amendelor în cazul contravențiilor
  • examinarea notificărilor legate de construcții, asigurarea respectării reglementărilor
  • verifică aspectul legal al localizării panourilor publicitare și a afișelor