POSTACÍM IGAZOLÁS AZ ÚJ CíMEKRE

Milyen esetben kapom meg?

  • Ígényelni kell az Urbanisztika osztályon

Milyen aktákat kell hoznom?

  • Terület tulajdonjogát igazoló akta: telekkönyv, adás-vételi szerződés, örökösödési bizonylat, Titlu de proprietate, egyéb…
  • Telektulajdonos személyi igazolványa

Személyesen kell igényelni?

  • Leadás - a tulajdonos vagy annak hozzátartozói tehetik meg
  • Kivevés - a tulajdonos vagy annak hozzátartozói

Mi a teendőm miután kivettem az igazolást?

  • Ki kell venni a Goscom irodánál (művelődési ház jobb oldalt, hátul) a házszámtáblát és ki kell tenni a kapura
  • Az igazolás eredeti példányát meg kell tartani, csak másolatot adjon ki a kezéből, ha valahol kérik
  • Ki kell cserélni mindazon személyek személyi igazolványát, akiknek arra a lakcímre szól az akta