A 133/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében az óvodás, valamint az általános iskolás gyerekek tanfelszerelés – támogatásban részesülnek. 

A támogatás egyszeri anyagi juttatást jelent, amelynek értéke 500 lej. 

A támogatás igénylésének feltételei változnak az óvódás korú gyermekek és az iskolás gyermekek családjai számára.

1. Óvodáskorúak esetén:

a) rendszeres óvodalátogatás,

b) legtöbb 284 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.

2. Általános iskolás (előkészítős – VIII osztályos) gyerekek esetén:

a) rendszeres iskolalátogatás

b) legtöbb 1115 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.

A támogatás igényléséhez szükséges iratok:

A típusnyomtatványok (Kérés, Nyilatkozat) mellé a következő igazoló dokumentumokat kell csatolni:

  • a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (gyerekek esetében),
  • házasságlevél, válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,
  • igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,
  • a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, ételjegy, gyerekpénz-szelvény vagy kivonat a bankból, nyugdíjszelvény, fogyatékosság után járó juttatásról szelvény, kivonat az APIA-s támogatásról, közbirtokossági tagsági könyvecske, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve a városi pénzügy által kibocsájtott igazolás és nyilatkozat azok számára, akiknek nincs jövedelmük
  • egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart

 

A kitöltött típuskérést az igazoló aktákkal együtt a polgármesteri hivatal szociális osztályán kell leadni személyesen.

A kérések leadási határideje 2020. szeptember 10. (csütörtök 17 óra).

Hiányos iratcsomókat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben egy család a tanév során válik jogosulttá erre a támogatásra, akkor év közben is igényelheti ezt az egyszeri összeget.

Érdeklődni lehet a polgármesteri  hivatal szociális osztályán, telefonon: 0266-241112

 

Cerere - declarație pe propria răspundere

Declarație privind veniturile și componența familiei