“Minden ember bűnös minden jó dologban, amit nem tett” (Voltaire)

 

A 78 / 2014-es számú, az önkéntes tevékenységet szabályozó törvény lehetővé teszi magánszemélyek bekapcsolódását önkéntes tevékenységekbe más személyek vagy a társadalom javára. A törvény úgy tekint az önkéntességre, mint a versenyképes európai munkaerőpiac létrehozásának, a szakmai képzés és az iskolázottság fejlesztésének, valamint a társadalmi együttérzésnek és felelősségvállalásnak a fontos tényezője.

Az önkéntes tevékenységek társadalmi értéke a tettrekész állampolgárság, a társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás kifejeződését jelenti, míg egyéni vonalon az ilyen jellegű tevékenységek a személyes, a szakmai, az interkulturális és a nyelvi fejlődés lehetőségét adják.

A zetelaki közösség életében évtizedek óta  jelen levő önkéntes munkának jelenleg a Zetelaki Polgárőrség, az önkéntes tűzoltók és a GLT-csoport mellett a Gyulafehérvári Caritas és a Szent Ferenc Alapítvány ad teret elsősorban. Az önkéntesség egy írott szerződés alapján valósul meg az önkéntes és a befogadó szervezet vagy intézmény között. A befogadó szervezet vagy intézmény köteles az önkéntes munka elkezdése előtt kiállítani a szerződést, és átadni annak egy példányát az önkéntesnek. Az önkéntes-szerződés a befogadó szervezet vagy intézmény erre a célra létrehozott iktatójában van nyilvántartva. Az önkéntes-szerződéshez kötelező módon csatolni kell egy önkéntességi adatlapot (fișa de voluntariat; ez részletesen leírja a tevékenységeket, amelyeket a szerződés időtartama alatt az önkéntes személy végez a befogadó szervezettel vagy intézménnyel együttműködve) és egy munkavédelmi adatlapot (fișa de protecție a voluntarului; ez tartalmazza a tevékenység végzésére vonatkozó tulajdonképpeni utasításokat, az egészségügyi és a biztonsági intézkedések betartásának a folyamatát).

Az önkéntes-szerződés a következő kötelező elemeket tartalmazza: a szerződést kötő felek személyes, azonosító adatait, az önkéntes által végzendő tevékenységek leírását, az önkéntes tevékenység időszakát és idejét, a felek jogait és kötelezettségeit, a szakmai elvárások, a társas készségek, az érdeklődési körök, valamint az egészségügyi feltételek meghatározását (iratokkal alátámasztva), valamint a szerződés felbontásának a lehetőségét (például a szerződésbe foglalt időszak lejárta, vagy a kitűzött feladatok teljesítése esetén).

A befogadó szervezet vagy intézmény a saját belső rendszabályzatába foglalt szempontrendszer alapján nyilvántartja az önkéntes munkát végző személyek tevékenységét, annak időtartamát és fajtáit, illetve ki is értékeli azt. Zetelaka Önkormányzata támogatja és népszerűsíteni szeretné az önkéntesség nagyobb méretű térhódítását a községben, szívesen látva az önkéntes személyeket akár a polgármesteri hivatal keretében is.