Természetes személyek
Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – természetes személyek

    Típusnyomtatvány; adóügyi bizonylat
•    Telekkönyvi kivonat
•    Személyazonossági igazolvány
Hagyaték elindításához szükséges a halotti bizonyítvány is.


Esetenként még szükséges:

 • Örökségi bizonylat;
 • Születési bizonyítvány;
 • Házassági bizonyítvány;
 • Vállási végzés;

Megjegyzés:
A)    Az adóügyi bizonylat személyesen a tulajdonosnak adódik ki a személyazonossági igazolvány alapján.
B)    Abban az esetben ha a tulajdonos nem tud jelentkezni közjegyzői vagy ügyvédi felhatalmazással rendelkező személyt nevezhet ki.

 

Lakrészek bejelentéséhez szükséges iratok


•    Adókivetési nyilatkozat; épület bejelentése
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;


                            Épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok


•    Adókivetési nyilatkozat; épület bejelentése
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos neve, az épület címe, az építő anyag, építkezési év;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

                            Új épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok


•    Adókivetési nyilatkozat; épület bejelentése
•    Építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
•    Bontási engedély, bontási jegyzőkönyv, a munkálatok befejezésének időpontja;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

 

                            Garázsok bejelentéséhez szükséges iratok


•    Adókivetési nyilatkozat; épület bejelentése
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, építkezési engedély, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; 
•    Tervrajz: a garázs külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

                           

                   Területek bejelentéséhez szükséges iratok


•    Adókivetési nyilatkozat; terület bejelentése

•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökösödési bizonylat; adományi szerződés, jogerős határozat, megosztási okirat, birtoklevél, a megyeháza által kiadott rendelkezés;
•    Gazdalajstrom által láttamozott nyilatkozat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

 

                   Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok


•    Járművek nyilvántartásból való törlése nyilatkozat; Járművek nyilvántartásból való törlése
•    Esetenként:

 • Adás – vételi szerződés,
 • Adóügyi számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;

•    A jármű törzskönyve;
•    A tulajdonos személyazonossági igazolványa

                            Járművek beíratásához szükséges iratok
 

Belföldön vásárolt jármű
•    Adókivetési nyilatkozat; Járművek bejelentése
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés 5 drb, számla 5 drb, örökségi bizonylat, adományi szerződés;
•    Beíratási nyilvántartólap;
•    A jármű törzskönyve;
•    Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnak, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
•    Személyazonossági igazolvány;

Megjegyzés: Idegen nyelvű iratok román nyelvre való lefordítása!


AZ IRATOKAT EREDETI ÉS MÁSOLT FORMÁBAN IS KÉRJÜK! AZ EREDETI IRATOKAT NEM VESSZÜK EL!

 
 

Jogi személyek

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – jogi személyek részére


• Típusnyomtatvány; adóügyi bizonylat
• Másolat a vállalat utolsó nyers-mérlegéről
• Másolat a vállalat alapeszközeinek jegyzékéről

 

                   Épületek bejelentéséhez szükséges iratok - jogi személyek részére


• Adókivetési nyilatkozat két példányban épület bejelentése
• A saját tulajdonban levő épületek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
• Új építésű épületek esetében az építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
• A lebontott épületek esetében a bontási engedély és átvételi jegyzőkönyv;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló épületek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett

 

         Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek esetében


• Járművek nyilvántartásból való törléséről szóló nyilatkozat; Járművek nyilvántartásból való törlése
• Esetenként hiteles fordító által román nyelvre fordítva:

 • Adás – vételi szerződés,
 • Számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;

• Beiratási nyilvántartólap;
• A jármű törzskönyve;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett


         Járművek beíratásához szükséges iratok – jogi személyek esetében


• Adókivetési nyilatkozat két példányban; Járművek bejelentése
• Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, lízingszerződés, számla, esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva;
• A jármű beíratási nyilvántartólapja;
• A jármű törzskönyve;
• Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnál, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
 


         Reklámmal és hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások bejelentéséhez szükségesiratok – jogi személyek részére


• Adókivetési nyilatkozat két példányban; Reklámok bejelentése
• Fénymásolat az építkezési engedélyről és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;
 


                   Területek bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére


• Nyilatkozat két példányban; terület bejelentése
• A saját tulajdonban levő területek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett;
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló területek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;