Szigetelt szennyvízgyűjtő rendszerek vagy szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerek bejelentése a 714/2022 Rendelet értelmében

Határidő: 2022. november 30.

 

Típusnyomtatvány szennyvízgyűjtő rendszerhez:

 

Típusnyomtatvány szennyvízgyűjtő- és tisztítórendszerhez:

 

E-mail: primariazetea@yahoo.com

 

HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate