Vă aducem la cunoștință, că din data de 05 octombrie 2020 se pot depune cererile pentru suplimentele de încălzire. Cererile se pot depune, pentru o perioadă de 5 luni de încălzire, cel târziu până la data de 30 octombrie 2020.

Îndeminzația se poate cerere de către acele persoane sau familii, unde venitul net pe membru de familie nu depășește 750 lei pe lună și în proprietatea persoanei sau familiei se află o locuință.

Nu vor primi acest supliment toate persoanele sau familiile care dețin mai mult de o locuință sau dețin sau folosesc unul din aceste bunuri:

- autovehicul sau motocicletă mai tânără de 10 ani

- două sau mai multe autovehicule sau motociclete peste 10 ani

- vehicul utilitar, camion, remorcă, microbuz, autobuz, barcă cu motor, tractor, combine agricole, moară de grâu, ferăstrău cu cadru (gater)

- alte mașini electrice, mecanice sau hidraulice pentru prelucrarea lemnului.

- depozit bancar mai mare de 3000 lei  

- teren intravilan sau extravilan mai mare de 2000 metri pătrați

- dacă este vorba de 1 persoană, venit net anual peste 1000 euro din activități agricole sau de creșterea animalelor.

 - în caz de 2 sau mai multe persoane, venit anual net peste 2500 euro din activități agricole sau de creșterea animalelor.

Pentru cererea suplimentului aveți nevoie de următoarele acte:

- Cerere tip și declarație cererea tipizată poate fi ridicată din Primărie – biroul de asistență socială

- carte de identitate original și copienumărul casei trebuie să fie identic cu cel din cerere

- certificat de naștere original și copie – pentru cei sub 14 ani

- certificat de căsătorie original și copie

- certificat sau sentință de divorț – dacă este cazul

- adeverință de la locul de muncă privind venitul net din luna precedentă az előző havi (trebuie să conțină valoarea bonurilor de masă, dacă nu este cazul, atunci trebuie specificat)

- cupon de pensie

- cupon de șomer 

- adeverință de la școală pentru elevii cu vârsta de peste 18 ani

- adeverință de la Primărie – de la Biroul Agricol  - în ceea ce privește terenurile și animalele deținute

- adeverință de la Primărie – de la Serviciul de Taxe și Impozite – în ceea ce privește imobilele și autovehiculele deținute

- toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani – cei care nu sunt angajați sau nu își continuă studiile -  trebuie să depună a declarație privind veniturile personale

- copie după cartea de membru de la composesorat– și dividendele deținute acolo sunt considerate venit

- finanțările pentru activitățile agricole și de creșterea animalelor, cât și depozitele bancare, trebuie declarate neapărat – trebuie adus extras bancar pentru acestea

- este necesară copie după cartea de identitate a vehiculului aflat în folosință

- copie după orice alt ajutor sau sprijin financiar de la stat

      Numărul persoanelor înscrise în cerere trebuie să fie identic cu numărul persoanelor înscrise în registrul agricol.  

      Cererea completată parțial sau greșit, nu va fi preluată!

       Suplimentul de încălzire primit nedrept, trebuie restituit!!!!

 

Cerere tip încălzire