1. Zetelaka Község statútuma

    1.1 Zetelaka Község statútuma    
    1.2 Zetelaka Község javainak leltára