Secretarul comunei este funcţionar public de conducere și se bucură de stabilitate în funcţie.

Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar.

Asigură transparenţa în procesul decizional.

Avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local.