Hirdetés

Hirdetés 2023.11.09

 

A PROGRAM szabályzata

Kitöltendő kérés

 

Szükséges íratok:

a) Cerere tip, conform cu anexei Regulamentului – Tipus kérés a közzétett szabályzatnak megfelelően

b) Actul de identitate - Személyi igazolvány (și Certificatul de moştenitor dacă este cazul) a proprietarului autovehiculului uzat, în copie, semnată ”conform cu originalul de către proprietarul solicitant.

c) Acordul scris al coproprietarilor - A tulajdonostársak írásbeli beleegyezése, dacă este cazul, privind participarea în cadrul Programului și copia actului/actelor de identitate a acestora, semnată ”conform cu originalul de către proprietarul solicitant și titularul actului de identitate.

d) Actele de proprietate ale autoturismului - Az autó tulajdonjogát igazoló okmányok (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare) sau alte documente justificative privind dreptul de proprietate, în copie semnate ”conform cu originalul” de către solicitant;

e) Împuternicire dată în fața notarului public în formă autentificată - A közjegyző előtt adott meghatalmazás hitelesített formában, în original, (dacă este cazul).

f) Certificatul fiscal- Helyi adóigazolás cu mențiunea, că nu are obligații restante de plată către bugetul local, în original, valabil la data depunerii cererii;

g) Certificatul fiscal – Állami adóigazolás cu mențiunea, că nu are obligații restante de plată către bugetul de stat, în original, valabil la data depunerii cererii;

h) Certificat de distrugere - Megsemmisítési bizonyítvány, în original, care va cuprinde o mențiune privind existența componentelor esențiale ale autovehiculului uzat.

Beneficiarii care au încheiat contractul de finanțare vor completa dosarul cu următoarele documente în îndeplinirea obligațiilor contractuale:

i) Certificat de radiere - Bizonylat az autó törléséről în urma casării şi radierii din circulaţie autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanţare în termenul de 60 de zile de la data semnării contractului de finanțate.

j) Cazier judiciar - Erkölcsi bizonyítvány din care reiese, că solicitantul nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă

 

 

A Környezetvédelmi Alap sajtóközleménye szerint 2023. július 23-án, 10:00 órától elérhetővé vált fizikai személyek részére a roncsautó program online felülete, alkalmazása (https://inscrierionline.afm.ro/).

Az alkalmazás 2023. augusztus 31., 16:30-ig vagy a község által pályázott összeg keretéig érhető el.

Zetelaka község 50 autóra – 120.000 lej keretösszeget pályázott és nyert el, az önrész 30.000 lej, autónként 3.000 lej igényelhető.

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a programba való részvételhez a következő lépéseken kell végigmenni:

 1. Létre kell hozni egy felhasználó fiókot a felületen – creează cont
 2. Ezt követően lehet kitölteni a kérést: depunere cerere nouă – itt ki kell választani az Înscriere persoane fizice – Casarea autovechiculelor uzate-t a menüben
 3. Majd ki kell választani a megyét és a községet: Selectează UAT – itt ki kell választani a Comuna Zetea-t a menüben
 4. A zöld mezőből ki kell választani a következőt: Către înscriere persoană fizică
 5. Ezt követően be kell írni az igénylő személy nevét, személyi számát, a leadandó autók darabszámát, valamint az alváz számo(ka)t (VIN)
 6. Ki kell pipálni a GDPR-os mezőket (4 db)
 7. Az utolsó lépés pedig az Înscriere gomb megnyomása

 

 

Tudnivalók kérelmezőknek:

 • a kérelmezőnek állandó Zetelaka községi lakcíme kell, hogy legyen
 • nem lehet helyi adó illetve illeték tartozása
 • a kérvényező a leadandó autónak minimum 5 éve tulajdonosa kell legyen
 • nyilatkoznia kell, hogy, nem vesz részt és nem fog részt venni ezzel az autóval semmilyen más roncsautó programban
 • vállalja, hogy az autót leadja egy engedélyezett gyűjtőpontnál, valamint törölteti forgalomból és az adó nyilvántartásból
 • vállalja, hogy a következő 3 évben nem vásárol Euro 5-ös vagy annál időseb gépjárművet

 

A kérések feltöltése után, a Környezetvédelmi Alap leközli a jóváhagyott kéréseket a községnek, melyet ugyanezen www.zetelaka.ro felületen teszünk közzé, a leadandó iratcsomóba szükséges akták felsorolásával együtt.