Comuna Zetea invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, tineret, culte.
 
Conducerea locală face apel pentru propuneri de proiecte pentru ONG-urile:
Tineret: 25.000 lei
Cultură: 60.000 lei
Păstrarea tradițiilor: 55.000 lei
Sport: 40.000 lei
Culte: 70.000 lei
 
Termen limită de depunere proiecte: 28 mai 2021, ora 12:00 la Secretariatul Primăriei Comuna Zetea.
 
 
 
Cerere finantare
Declarație persoane juridice
Bugetul de venituri si cheltuieli
Formular pentru raportare proiect
Declaratie de impartialitate
Cheltuilei eligibile si neeligibile
1 Zetea
Zetea
Regulament finantare nerambursabila com. Zetea