Comuna Zetea invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, tineret, culte.
 
Conducerea locală face apel pentru propuneri de proiecte pentru ONG-urile:
Tineret: 24.500 lei
Cultură: 74.000 lei
Păstrarea tradițiilor: 40.000 lei
Sport: 61.500 lei
Culte: 70.000 lei
 
Termen limită de depunere proiecte: 9 Aprilie 2020, ora 14:00 la Secretariatul Primăriei Comuna Zetea.
 
 
__________________________________________________________________________________________________

Comuna Zetea invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret.

 

Conducerea locală face apel pentru propuneri de proiecte pentru ONG-urile

Tineret -  12.364,63 lei

Cultură 45.700 lei

Păstrarea tradițiilor - 40.000 lei

 

Termen limită de depunere proiecte: 18 August 2020, ora 14:00 la Secretariatul Primăriei Comuna Zetea.

 
 
Cerere finantare
Declarație persoane juridice
Bugetul de venituri si cheltuieli
Formular pentru raportare proiect
Declaratie de impartialitate
Cheltuilei eligibile si neeligibile
1 Zetea
Zetea
Regulament finantare nerambursabila com. Zetea