Primarul asigură respectarea drepturilor fundamentale și a libertății cetățenilor,
respectarea prevederilor Constituției, precum și aplicarea legilor, decretelor
Președintelui României, a hotărârilor guvernului, a ordinelor guvernului și a
hotărârilor consiliilor locale.

Primarul, fiind directorul administrației locale, asigură funcționarea optimă a acestora.
Primarul reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități comune, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și la instanță.
Primarul efectuează activitățile ordonatorului de credite principal.
Conduce instituțiile locale și serviciile publice împreună cu viceprimarul și notarul.
În vederea îndeplinirii sarcinilor primarul emite ordine.