A Polgármesteri Kabinet működésének elsődleges célja a tisztségviselők (polgármester, alpolgár-mesterek) munkájának segítése az önkormányzati feladatok ellátása érdekében.

Kapcsolattartás a lakossággal, civil és egyházi szervezetekkel, lakossági önszerveződő közösségekkel.