A polgármester biztosítja a polgárok alapvető jogainak és szabadságának, az Alkotmány előírásainak tiszteletben tartását, valamint a törvényeknek, Románia Elnöke dekrétumainak, a kormányhatározatoknak és -rendeleteknek, a helyi tanácsok határozatainak alkalmazását.
A polgármester, mint a helyi közigazgatás vezetője, biztosítja ennek jó működését. 

A polgármester képviseli a községet a más közhatóságokkal, a román vagy idegen természetes, illetve jogi személyekkel fennálló kapcsolatokban, valamint az igazságszolgáltatás előtt.

A polgármester végzi a fő-hitelutalványozó feladatkör tevékenységeit.
Vezeti a helyi intézményeket és közszolgálatokat az alpolgármester és jegyző támogatásával.
A feladatainak teljesítése végett a polgármester rendeleteket bocsát ki.