„SOSE AZT NÉZD, MIT KAPTÁL, HANEM AZT, HOGY MIBŐL”

 

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság hivatásos nevelőszülőket alkalmaz a „Team-Up: Minőségi előrelépés a gyermekek alternatív gondozásában” című pályázat keretén belül, amelyben az igazgatóság partnerként vesz részt az Országos Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Hatósággal közösen.

Az érdekelt személyek a következő feltételeknek kell megfeleljenek:

- betöltötték a 18. életévüket,

- legalább tíz osztállyal és Hargita megyei lakcímmel rendelkeznek,

- a társadalomban való viselkedésük, egészségi és lelki állapotuk alkalmas a teljes szülői kötelezettségek teljesítésére,

- rendelkeznek saját otthonukban az elhelyezett gyermekek neveléséhez és gondozásához szükséges anyagi-lakhatási feltételekkel, amely az ellátandó gyermekek étkezési, higiéniai, oktatási és pihenési szükségleteit ki tudja elégíteni,

- a jelentkező és a vele együtt élő személyek büntetlen előéletűek, és nem rendelkeznek a gyermekek gondozását és nevelését befolyásoló egészségügyi problémákkal,

- előítéletmentes viselkedést tanúsít az elhelyezett gyermekekkel szemben,

- részt vett vagy részt vesz a Hargitai Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett szakmai képzéseken.

Nem lehet hivatásos nevelőszülő a jogerős bírósági határozattal bűncselekmény szándékos elkövetése miatt elítélt személy, a szülői jogaitól megfosztott szülő, vagy akinek a gyermekét jogerőssé vált bírósági határozat magára hagyottnak nyilvánította, továbbá a családorvos által igazolt krónikus betegségben szenvedő személy, amely veszélyeztetheti a gyermek egészségét, valamint a mentális betegségben szenvedő személyek sem.

Az érdekelt személyek kérést nyújthatnak be az igazgatóság székhelyén: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, III.-ik emelet, 309-es iroda, hétfőtől péntekig 09.00 – 15.00 óra között. További információkat a Hivatásos Nevelőszülőkkel Foglalkozó Osztály nyújt a 0266-207769 vagy a 0733-553068 telefonszámokon, illetve az office@dgaspchr.ro e-mail címen.