Asociația ”Caritas – Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia înființează centre Început sigur în șase comune (Zetea, Dealu, Corund, Remetea, Joseni și Sângeorgiu de Mureș) în colaborare cu administrațiile publice locale.

Obiectivul primordial al proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii sociale integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” este asigurarea accesului la servicii de bază pentru familiile cu copiii mici, respectiv familiilor în care urmează să se nască un copil, familii proveniți din zone rurale.

Proiectul lansat în luna septembrie a anului 2021, având o finanțare de aproape 730.000 de euro pe parcursul celor 24 de luni are ca scop de a oferi răspuns nevoilor și problemelor familiilor defavorizate, cu copiii de vârsta între 0-6 ani din comunele enumerate din județele Harghita și Mureș. Proiectul contribuie la accesul acestor familii la servicii de calitate adecvate în vederea asigurării unor condiții necesare unui start sigur în viață.

Familiile defavorizate nu sunt în stare în fiecvre dintre cazuri să asigure condițiile necesare unei dezvoltări armonioase a copiiilor, din cauza nivelului de trai. Copiii lor nu sunt capabili în multe situații de a face performanțe în cadrul sistemului educațional, crește riscul abandonului școlar, se poate deteriora relația dintre copiii și părinți, copiii nu sunt în stare în lipsa competențelor necesare la o viață independentă, autonomă.

În vederea reducerii riscului apariției unor astfel de consecințe nedorite este primordial, și în același timp o soluție reală dezvoltarea unor servicii cu ajutorul cărora se poate interveni fie în primii ani ai vieții copiiilor, fie chiar înaintea nașterii lor.

Beneficiarii proiectului pot proveni din următoarele situații: familii cu 4 sau mai mulți copii, familii monoparentale, familii în care unul sau ambii părinți lucrează în străinătate, familii care trăiesc din agricultură sau lucrează ca zilieri, familii în care sunt persoane șomere, mame minore, copiii unor mame minore, familii din comunitatea romă, familii cu copii cu dizabilități, nivelul scăzut al educației părințiilor – până la 8 clase, alte situații de risc identificate.

În cadrul proiectului devin accesibile printre altele următoarele activități și servicii: îngrijirea gravidelor, monitorizarea lor, pregătirea pentru naștere, sprijinirea mamelor car au dat naștere recent unui copil, activități de dezvoltarea timpurie a copiiilor în diferite grupuri de vârstă, activități de dezvoltare individuală.

Centrul Început sigur din comuna Zetea va fi inaugurat estimativ în luna mai a anului 2022, fiind susținut de Primăria Comunei Zetea.

 

Szabó – Balázs Attila

asistent social