A Gyulafehérvári Caritas által a helyi Polgármesteri Hivatal támogatásával működtetett zetelaki nappali foglalkoztató gyerekközpont célcsoportja 6-14 év közötti, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetből érkező gyerekekből tevődik össze.

A legfőbb célja csökkenteni az iskola elhagyásának arányát, segíteni a tanulási képességek fejlődését, valamint a beilleszkedést a jelenlegi társadalomba. Cél emellett a tanulásra való ösztönzés és motiváció megerősítése, az egészséges életmódra való nevelés és legfőképp a szociális integrálódás ösztönzése. A gyerekeknek nagy segítségükre szolgál a szakképzett pedagógusok segítsége, akik segítséget nyújtanak a házi feladatok megoldásában és a szociális készségek és képességek elsajátításában. A programban szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás dolgozik. Az említett szakemberek segítséget nyújtanak a gyerekeknek és családjaiknak azokon a területeken, ahol önállóan nem boldogulnak vagy segítségre szorulnak.

A délelőtt folyamán egyéni foglalkozások, délutánonként pedig csoportos tevékenységek zajlanak. Az egyéni foglalkozások a gyerek egyéni szükségleteire összpontosítanak, azokon a területeken segítenek fejlődni, ahol neki személy szerint nehézségei vannak, a csoportos foglalkozások pedig a csapatépítésre és a társas készségek fejlesztésére fektetik a hangsúlyt. A foglalkozások segítségével a gyerekek fejlődhetnek szociális, érzelmi és kognitív téren is.