Minden gyermeket az óvodába

 

        A szociálisan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek havi 100 lej értékű vásárlási utalványban részesülhetnek.   

A támogatást azok az óvodás gyermekek szülei igényelhetik akik családi pótlékot kapnak, így a  családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 530 lejt és a kiskorú rendszeresen részt vesz az oktatásban, ugyanakkor az a gyerek is kaphatja aki ideiglenesen más személy eltartásában van a 272/2004 törvény 104 cikkelye alapján.

A gyermek havonta legfeljebb háromszor hiányozhat szülői igazolással és orvosi igazolással is csak kevesebb, mint az oktatási napok fele igazolható.

A törvény évente egyszer engedi meg, hogy egészségügyi okból több hiányzása legyen a gyermeknek, mint a hónapban a tanítási napok fele.

A támogatás a nyári vakáció idejére nem jár. Az értékjegyek élelmiszerre, ruhaneműre, tanszerre és tisztálkodási szerekre válthatók be.

A támogatás a polgármesteri hivatal szociális osztályán igényelhető.

A támogatáshoz szükséges iratok:(családi pótlékosok esetében nem kell)

 - személyazonossági igazolvány másolatok

- családi könyv másolata (ha nincs, a gyermekek születési bizonyítványának és a szülők házasságlevelének másolata)

- nettó fizetési igazolás - (előző havi) tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, amennyiben nem kap azt is fel kell tüntetni az igazolásban

     - munkanélküliek esetében munkanélküli segélyről szelvény (şomer)

     - nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi pénzügyről- azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem

         - bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás

     - gyermekek számára óvodai igazolás

     - végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek(ek) elhelyezéséről- esetenként

           -tipuskérés kitöltése

         - 1 sínes dosszié