A szociálisan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 2016. februárjától havi 50 lej értékű vásárlási utalványban részesülhetnek.   

A támogatást azok az óvodás gyermekek szülei igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 284 lejt és a kiskorú rendszeresen részt vesz az oktatásban.

Ez azt jelenti, hogy a gyermek havonta legfeljebb háromszor hiányozhat szülői igazolással és orvosi igazolással is csak kevesebb, mint az oktatási napok fele igazolható.

A törvény évente egyszer engedi meg, hogy egészségügyi okból több hiányzása legyen a gyermeknek, mint a hónapban a tanítási napok fele.

A támogatás a helyi polgármesteri hivatalban kérvényezhető. A támogatás a nyári vakáció idejére nem jár. Az értékjegyek élelmiszerre, ruhaneműre, tanszerre és tisztálkodási szerekre válthatók be.
 

A támogatáshoz szükséges iratok:

személyazonossági igazolvány másolatok

családi könyv másolata (ha nincs, a gyermekek születési bizonyítványának és a szülők házasságlevelének másolata)

nettó fizetési igazolás - (előző havi) tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, amennyiben nem kap azt is fel kell tüntetni az igazolásban

        - munkanélküliek esetében munkanélküli segélyről szelvény (şomer)

nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi pénzügyről- azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem

bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás

gyermekek számára óvodai igazolás

végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek(ek) elhelyezéséről- esetenként

- tipuskérés kitöltése