6. Más iratok

    a) ellenjegyzés/aláírás elutasítások iktatója    
    b) javaslatok, indítványok iktatója    
    c) [+] hivatalból történő előzetes informálás, azokat a közérdekű problémákat illetően, amelyek a helyi tanács elé terjesztődnek    
    d) hivatalból történő előzetes informálás a szabályozó jellegű aktatervezeteket, határozattervezeteket illetően
    e) azon vázlatok közzététele, amelyek röviden tartalmazzák a nyilvános üléseken résztvevők álláspontjait
    f) jegyzőkönyvek
    g) házassági nyilatkozatok alapján létrehozott hirdetések közzététele
    h) bármilyen más, az a) - g) pontok által nem pontosított dokumentum közzé tétele, amely nyilvános információnak számit
    i) bármilyen más, az a) - h) pontok által nem pontosított dokumentum közzé tétele, amelyek nyilvánosságra hozását a helyi közigazgatási hivatal szükségesnek és lehetségesnek ítél meg.