A jegyző vezető köztisztviselői feladatkört tölt be, amely munkaköri stabilitással jár.
Biztosítja a kapcsolatot a helyi tanács és polgármester között, ami a közigazgatási eljárásokat illeti. 
Biztosítja a döntéshozatal átláthatóságát.
Véleményezi a törvényesség szempontjából a polgármester rendeleteit és a helyi tanács határozatait.