ZETELAKA ÖNKORMÁNYZATA, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Szennyvízhálózat bővítése Zetelakán és Zeteváraljáncímű tervre,  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2017. május 23-án döntéstervezetet hozott -  nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.

A döntéstervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8:00 – 16:30 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro