ZETELAKA KÖZSÉG, Zetelaka község, 272 szám., Hargita megye székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot,

hogy a „Zetelaka Község erdei útjainak feljavítása”, című terveit, melyek Hargita megyében, Zetelaka Község, Ivó és Sikaszó faluk bel- és külterületein

helyezkednek el, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása nyomán 2017. október 12-én döntés tervezetet hozott.

(nem szükséges környezeti hatásvizsgálat)

A döntés tervezete, valamint az ez alapját képező információk a nyilvánosság számára hozzáférhetőek a

Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt,

munkanapokon 8:00-16:00 óra között (hétfőtől-csütörtökig) 8:00-14:00 óra között pénteken, valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket írásban a hirdetés megjelentétől számított 5 napon belül

nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. (Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)