ZETELAKA ÖNKORMÁNYZATA, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Szennyvízhálózat és ivóvízhálózat bővítése rácsatlakozásokkal Zetelakán”, című tervre, a Hargita Megyei Környezetvédelemi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2017. február 14-én döntéstervezetet hozott- nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00-16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro