ZETELAKA KÖZSÉGE, Zetelaka, 272 szám, Hargita megye székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Desági híd építése, Zetelaka község, Hargita megyében”, című tervét, mely Hargita megyében, Zetelaka község, Zeteváralja falu, közterületén helyezkedik el, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség esetielbírálása nyomán 2018. július 10-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges környezeti hatás vizsgálat)
A döntés tervezete, valamint az ez alapját képező információk a nyilvánosság számára hozzáférhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között (hétfőtől csütörtökig) 8,00-14,00 óra között pénteken, valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket írásban a hirdetés megjelentétől számított 5 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. (Fax: 0266-310 041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)