Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2016. október 1-én megkezdődik a fűtéspótlékra a kérések leadása.  A kéréseket az 5 hónapos fűtéstámogatásra október 31-ig lehet leadni.

Fűtéspótlékra azok a családok jogosultak, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 615 lejt és a család tulajdonában lakás van.

Kiesnek a jogosultság köréből azok a személyek és családok, akik egynél több lakással rendelkeznek vagy a következő javak közül bármelyiket birtokolják vagy használják:

- 10 évnél fiatalabb személygépkocsi, motorbicikli

- 10 évnél idősebb 2 vagy több személygépkocsi, motorbicikli

- haszongépjármű, teherautó, utánfutó, kisbusz, autóbusz, motorcsónak, traktor, kombájn, búzamalom, keretfűrész (gater)

- más elektromos, mechanikus vagy hidraulikus fafeldolgozó gép.

- 3000 lejnél nagyobb bankbetét

- ingatlanhoz tartozó 2000 négyzetméternél nagyobb terület és más belterület

-1 személy esetén évente 1000 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után

 - 2 vagy több személy esetén évente 2500 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után

A fűtéspótlék igényléséhez a következő igazoló iratok szükségesek:

- Kérés és nyilatkozat - típusnyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociális osztályán vehető át

- személyazonossági igazolvány eredeti és másolata házszám azonos kell legyen a jelenlegi lakhellyel

- születési anyakönyvi kivonat eredeti és másolat - 14 éven aluliaknak

- házassági anyakönyvi kivonat eredeti és másolat

- válási végzés másolata - esetenként

- munkahelyi igazolás az előző havi nettó fizetésről (tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, ha nem részesül ételjegyben, akkor azt)

- nyugdíjszelvény

- munkanélküli segélyes szelvény(somer)    

-18 éven felüli diákoknak iskolai igazolás

- a Polgármesteri Hivatal - Gazdasági nyilvántartó osztályáról igazolás-a tulajdonban levő területekre és állatokra vonatkozóan

- a Polgármesteri Hivatal - Adó és illeték osztályáról igazolás - a tulajdonban levő épületekre és szállítóeszközökre vonatkozóan

- minden 16. életévet betöltött személy - aki nincs alkalmazási minőségben és nem folytatja tanulmányait-  a jövedelmét illetően nyilatkozatot kell tegyen

- a közbirtokosságoknál levő arányjog is jövedelemnek számít

- a mezőgazdasági területek és az állatok után kapott támogatásokat, valamint a bankbetéteket is szigorúan be kell nyilatkozni - ezekről banki kivonatot kell hozni

- bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás vagy szelvény

      

      A kérésben feltüntetett személyek száma meg kell egyezzen a Gazdasági nyilvántartóban szereplő személyek számával.      

       Hibásan vagy hiányosan kitöltött kérést nem fogadunk el!

       A jogtalanul megkapott fűtéspótlékot vissza kell fizetni!     

 

    Polgármester

Nagy Attila