Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2018. szeptember 17-én megkezdődik a fűtéspótlékra a kérések elfogadása. A kéréseket az 5 hónapos fűtéstámogatásra október 31-ig lehet leadni.
Fűtéspótlékra azok a személyek vagy családok jogosultak, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 615 lejt és a személy vagy család tulajdonában lakás van.
Kiesnek a jogosultság köréből azok a személyek és családok, akik egynél több lakással rendelkeznek vagy a következő javak közül bármelyiket birtokolják vagy használják:
- 10 évnél fiatalabb személygépkocsi vagy motorbicikli
- 10 évnél idősebb 2 vagy több személygépkocsi, motorbicikli
- haszongépjármű, teherautó, utánfutó, kisbusz, autóbusz, motorcsónak, traktor, kombájn, búzamalom, keretfűrész (gater)
- más elektromos, mechanikus vagy hidraulikus fafeldolgozó gép.
- 3000 lejnél nagyobb bankbetét
- ingatlanhoz tartozó 2000 négyzetméternél nagyobb terület és más belterület
-1 személy esetén évente 1000 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után
- 2 vagy több személy esetén évente 2500 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után
 

A fűtéspótlék igényléséhez a következő igazoló iratok szükségesek:
- Kérés és nyilatkozat - típusnyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociális osztályán vehető át
- személyazonossági igazolvány eredeti és másolat – a házszám azonos kell legyen a jelenlegi lakhellyel
- születési anyakönyvi kivonat eredeti és másolat - 14 éven aluliaknak
- házassági anyakönyvi kivonat eredeti és másolat
- válási végzés másolata - esetenként
- munkahelyi igazolás az előző havi nettó fizetésről (tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, ha nem részesül ételjegyben, akkor azt)
- nyugdíjszelvény
- munkanélküli segélyes szelvény (șomer)    
- 18 éven felüli diákoknak iskolai igazolás
- a Polgármesteri Hivatal - Gazdasági nyilvántartó osztályáról igazolás-a tulajdonban levő területekre és állatokra vonatkozóan
- a Polgármesteri Hivatal - Adó és illeték osztályáról igazolás - a tulajdonban levő épületekre és szállítóeszközökre vonatkozóan
- minden 16. életévet betöltött személy - aki nincs alkalmazási minőségben és nem folytatja tanulmányaita jövedelmét illetően nyilatkozatot kell tegyen
- közbirtokossági tagsági könyvecske másolata-a közbirtokosságoknál levő arányjog is jövedelemnek számít
- a mezőgazdasági területek és az állatok után kapott támogatásokat, valamint a bankbetéteket is szigorúan be kell nyilatkozni - ezekről banki kivonatot kell hozni
- a tulajdonban vagy használatban levő autó törzskönyv másolata
- bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás vagy szelvény
A kérésben feltüntetett személyek száma meg kell egyezzen a Gazdasági nyilvántartóban szereplő személyek számával.
Hibásan vagy hiányosan kitöltött kérést nem fogadunk el!
A jogtalanul megkapott fűtéspótlékot vissza kell fizetni!