A 231/2018–as Törvény értelmében kérelmezni lehet a helyi polgármesteri hivataloktól a birtoklevél kiállítását azon belsőségben levő, házhoz tartozó, területekre, amelyek nem voltak kollektivizálva.
Azon területekre lehet kérést letenni, amelyek esetében teljesülnek a következő feltételek:

- a kérelmező szerepel a gazdasági regiszterben és az adónyilvántartásban – igazoló irat a két nyilvántartás alapján kiállított igazolás
- a terület a Román Állam tulajdonában van és a kérelmező az igényelt területen levő épület tulajdonosa – igazoló irat a telekkönyvi kivonat és az építési engedély
- a terület nem képezi más személyek által letett visszaigénylési kérés tárgyát – a kérés-formanyomtatványon aláírt erre vonatkozó nyilatkozat

A kérések leadásának határideje 2018. december 6., leadási helye Zetelaka Polgármesteri Hivatalának Földalap Irodája.
Fogadó napok Hétfő-Szerda: 8-15, Csütörtök: 8-17, Péntek: 8-14

A 231/2018-as Törvény kimondja, hogy bejegyződik az épülethez tartozó terület tulajdonjoga azon birtokosoknak, akik olyan épületeket birtokolnak a belsőségben, amelyeket a volt kollektív gazdaságok, ezek egyesületei vagy fogyasztási szövetkezetek építettek, a következő feltételek teljesülése mellett:

- az épületek birtokosai a megszerzés dátumától a tulajdonjog bejegyzésének igényléséig
- igazolják, hogy az ingatlan be van jegyezve a gazdasági regiszterbe és fizetik ezek adóit és illetékeit
- az épülethez tartozó terület nem volt tulajdonba helyezve
- a terület nem képezi a közigazgatási egység köz- vagy magánvagyonát.