Compartimentul de Asistență Socială îndeplinește următoarele atribuții:

 • întocmirea anchetelor sociale în funcție de specificul cazului
 • sprijinirea minorilor și a persoanelor vârstnice cu ocazia încheierii diferitelor acte la notar public
 • monitorizarea periodică a responsabilităților asumate cu ocazia încheierii unor contracte de întreținere cu persoane vârstnice
 • întocmirea documentelor pentru obținerea venitului minim garantat
 • determinarea, propunerea și aprobarea valorii indemnizațiilor sociale
 • întocmirea documentelor pentru solicitarea subvențiilor la încălzire
 • urmărirea modificărilor care apar în conținutul documentelor întocmite și înregistrarea acestor modificări
 • întocmirea documentelor conform legii privind suplimentarea venitului familiilor cu un singur părinte
 • întocmirea documentelor în vederea asigurării alocației pentru copii
 • respectarea prevederilor legislative privind protecția și promovarea drepturilor copilului (de exemplu în caz de abuz, neglijare, divorțul părinților etc.)
 • înregistrarea și monitorizarea situației copiiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate (delegarea autorității parentale, desemnarea unei persoane pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor)
 • respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, asigurarea serviciilor și a beneficiilor conform legislației
 • protecția victimelor violenței în familie
 • informarea și sprijinirea persoanelor defavorizate pe perioada pandemiei de coronavirus
 • monitorizarea activității organizațiilor (ONG, fundații etc.) care acordă diverse servicii sociale pe baza unor contracte.

 

Program cu clienții:

 • Luni: orele 8-13
 • Marți: orele 8-13
 • Miercuri – pe teren
 • Joi: orele 11-17
 • Vineri – pe teren