Direcția Locală de Evidența Persoanelor în comuna Zetea funcționează în cadrul
Consiliului local și îndeplinește următoarele funcții:

  • Înregistrarea evenimentelor legate de naștere, stare civilă și deces
  • Ținerea evidențelor registrelor de stare civilă
  • Realizarea și emiterea certificatelor de stare civilă
  • Înregistrarea persoanelor în Sistemul Național de Evidența Persoanelor
  • Realizarea și emiterea cărților de identitate