A 277/2010-es számú Családi pótlékos törvény és a 82/2017-es számú Sürgősségi Kormányrendelet értelmében családi pótlékra jogosultak azok a családok, vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülők, akiknek eltartásukban 18 évnél fiatalabb gyerek(ek) van és az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 530 lejt.
A megvalósított jövedelem szerint a törvény két kategóriába sorolja a kedvezményezetteket.

Családok esetében, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 200 lejt a pótlék összege a következőképpen alakul:
- 82 lej 1 gyerek után
- 164 lej 2 gyerek után
- 246 lej 3 gyerek után
- 328 lej 4 vagy több gyerek után

Abban az esetben, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem 201-530 lej között van a pótlék összege a következőképpen alakul:
-  75 lej 1 gyerek után
-  150 lej  2 gyerek után
-  225 lej 3 gyerek után
-  300 lej 4 vagy több gyerek után

Gyermekeiket egyedül nevelő szülők esetében, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 200 lejt a pótlék összege a következő:
-  107 lej 1 gyerek után
-  214 lej 2 gyerek után
-  321 lej 3 gyerek után
-  428 lej 4 vagy több gyerek után

Abban az esetben, ha a havi nettó jövedelem 201-530 lej között van a pótlék összege a következő:
- 102 lej 1 gyerek után
- 204 lej 2 gyerek után
- 306 lej 3 gyerek után
- 408 lej 4 vagy több gyerek után

Kizáró okok:

Azok a családok, amelyek eltartásában iskolaköteles gyerekek vannak, csak akkor részesülhetnek családi pótlékban, ha a gyerekek megszakítás nélkül folytatják tanulmányaikat, és egy félév alatt nem hiányoznak annyit, ami a magaviseleti jegy 8-ra való levonását eredményezi. (20 igazolatlan hiányzás)
A hiányzások számával arányosan csökken a kifizetett pótlék értéke is.
Nem részesülhet az a gyermek családi pótlékban, amelyik még iskolaköteles lenne, de már nem folytatja tanulmányait (nem végezte el a kötelező 10 osztályt).
Az osztályismétlő gyermekre sem nem jár családi pótlék.

 
Ugyanakkor nem részesülhetnek családi pótlékban azok a családok vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülők, akiknek a birtokában vagy használatában van az alábbiakban felsorolt javak közül egy is:

 • egynél több lakás
 • 10 évnél fiatalabb személygépkocsi, motorbicikli
 • haszongépjármű
 • egynél több személygépkocsi, motorbicikli
 • teherautó, pótkocsi, utánfutó
 • kisbusz, autóbusz, motorcsónak
 • traktor, kombájn
 • búzamalom
 • keretfűrész (gater) vagy egyéb hidraulikus, mechanikus vagy elektromos fa feldolgozó gép
 • 3000 lejnél nagyobb bankbetét
 • ingatlanhoz tartozó 2000 négyzetméternél nagyobb terület vagy más bel telek
 • 1 személy esetén évente 1000 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után
 • 2 vagy több személy esetén évente 2500 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után

Szükséges iratok:

- személyi igazolvány (eredeti, másolat)
- családi könyv (ha nincs, a gyermekek születési bizonyítványa és a szülők házasságlevele) (eredeti, másolat)
- nettó fizetési igazolás - (előző havi) tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, amennyiben nem kap azt is fel kell tüntetni az igazolásban
- bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás
- munkanélküliek esetében munkanélküli segélyről igazolás
- nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi pénzügyről- azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem  
- igazolás a Polgármesteri Hivatal gazdasági nyilvántartó osztályáról
- igazolás a Polgármesteri Hivatal adó és illeték osztályáról
- iskolás gyermekek számára iskolai igazolás (az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a diák osztályismétlő vagy nem és az igazolatlan hiányzások számát)
- végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek(ek) elhelyezéséről - esetenként
- közbirtokossági tagsági könyvecske másolata - a közbirtokosságoknál levő arányjog is jövedelemnek számít
- a mezőgazdasági területek és az állatok után kapott támogatásokat, valamint a bankbetéteket is szigorúan be kell nyilatkozni - ezekről banki kivonatot kell hozni
- a tulajdonban vagy használatban levő autó törzskönyv másolata
- 1 sínes és 1 mappa dosszié

A kérés és az iratok a leadhatók a Zetelaki Polgármesteri Hivatal szociális osztályán.

Kötelességek:
Az igénylőknek kötelességük maximum 10 napon belül jelezni a polgármesteri hivatalnál, ha bármilyen változás van a család összetételében vagy anyagi helyzetében.
Ahhoz, hogy a pótlék folyósítása folyamatos legyen 6 hónaponként új nyilatkozatot és igazolásokat kell letenni a hivatalhoz.

 


Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy megjelent a 44-es Sürgősségi Kormányrendelet 2014. június 26-án, amely előírja, hogy a jogtalanul felvett szociális juttatások után (amelyeket állami pénzből fizettek) késedelmi kamatot fognak számolni, kivéve, ha a rendelet (decizie de debit) kibocsájtásától számított 180 napon belül visszafizetik a jogtalanul felvett pénzt!!      


Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 - lista bunurilor
Adeverinta - Anexa nr. 1