Összesen hat községben, Zetelakán, Oroszhegyen, Korondon, Gyergyóremetén, Gyergyóalfaluban és Maros-szentgyörgyön indít Biztos kezdet – házakat a Gyulafehérvári Caritas a helyi önkormányzatokkal szoros együtt-működésben. A „Biztos kezdet egy biztos jövőért – Integrált szociális ellátás kisgyermekes családok számára” elnevezésű, Norvég Alapokból finanszírozott projekt fő célkitűzése, hogy hozzáférést biztosítson alapszolgáltatásokhoz kisgyermekes, illetve babát váró családoknak több vidéki településen.

 

A szeptemberben elindított, közel 730 ezer eurós támogatásból megvalósuló nagyszabású, 24 hónapos projekt célja választ adni a 0-6 éves kisgyermeket nevelő hátrányos helyzetű családok igényeire és problémáira Hargita és Maros megyei községekben. A projekt elősegíti a családok hozzáférését a megfelelő minőségi szolgáltatásokhoz a biztonságos életkezdéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

A hátrányos helyzetű családok életkörülményeikből kifolyólag nem minden esetben tudják megteremteni a zavartalan fejlődéshez szükséges feltételeket. A gyermekek nem minden esetben képesek teljesíteni az oktatási rendszer követelményeit, nő az iskolaelhagyás kockázata, nagy a lemorzsolódás, megromlik a gyermek-szülő kapcsolat, valamint a megfelelő készségek hiánya miatt nem képesek önálló életvitelre. Az ilyen jellegű nem kívánt következmények előfordulásának csökkentése érdekében szükségszerű, ugyanakkor valós megoldás olyan szolgáltatások kifejlesztése, amelyekkel beavatkozhatunk a gyermekek életének első éveibe, akár még születésük előtt is.

A projekt célközönsége: sokgyerekes, négynél több gyereket nevelő családok; egyszülős családok; olyan családok, ahol az egyik szülő időközönként külföldön dolgozik; egyéni gazdálkodók (mezőgazdaságból élők) vagy alkalmi munkából élők; munkanélküliek; olyan családok, ahol mind a két szülő külföldön dolgozik, és egy családtagra maradnak a gyerekek; fiatalkorú anyák; roma családok; fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok; kirekesztett falusi vagy városi közösségek tagjai; alacsony végzettségű személyek (8 osztály vagy írástudatlanság).

A projekt keretében többek között a következő tevékenységek, szolgáltatások válnak elérhetővé: várandós gondozás, felkészítés a szülésre; gyermekágyas édesanyák támogatása; korai fejlesztő foglalkozás különböző korcsoportokban; egyéni fejlesztés.

A zetelaki Biztos kezdet-ház a helyi önkormányzat támogatásával előre láthatóan 2022. májusában indul.

 

Fancsali Barna, PR-menedzser (Gyulafehérvári Caritas)