A 2014-es év folyamán reményeink szerint sikerült becsületesen és korrekt módon kiszolgálni a Polgármesteri Hivatal ügyfeleit, akik Önök, a község lakossága. Tevékenységünk sokrétű, amelyet az alábbi beszámolónkból is érzékelhetnek. Szerencsére tavaly sikerült olyan létfontosságú területeken betölteni a helyeket, mint az urbanisztika és a földiroda. Ezzel is sikerült javítani a szolgáltatásaink színvonalát. Így tehát aki építeni akar, nem kell Csíkszeredába menjen, itthon is ki tudjuk szolgálni. Sajnos az irányzat az, hogy egyre több dolgot próbálnak leosztani az Önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivataloknak, de a vele járó pénzalap és személyzet hiányával.

Néhány adattal a fontosabbak közül szeretném ismertetni a Polgármesteri Hivatal tevékenységét:

-          Közigazgatási vonalon a tavalyi év folyamán 1 rendes, 3 rendkívüli és 2 azonnali tanácsülésen 77 határozat meghozatalával próbáltuk egyengetni a község ügyes- bajos dolgait. A Polgármester által kihozott rendeletek száma 407. Ezen kívül nagyon sok igazolás került kiadásra személyazonossági akták készítéséhez, telekkönyvezéshez, szociális célra, a földtámogatásra, különböző szerződések megkötéséhez, cégek és vállalkozások bejegyzéséhez, gépkocsik kihúzásához, stb. Levelezések a különböző hivatalokkal, kimutatások, statisztikák kitöltésére, közbeszerzési eljárások lebonyolítására is lefoglalta az időnk egy részét. A tavalyi év folyamán 8036 aktát iktattunk. Ide tartozik az is, hogy a tavalyi év folyamán sikeresen és jó körülmények között lebonyolítottunk 2 választást, amelyikből az egyik kétfordulós volt. Egyre több aktát, tervet kell készíteni a Sürgősségi Esetek Megyei Felügyelősége valamint a magunk részére, amely egyben a lakosság biztonságát is szavatolja.

-          A személynyilvántartó irodában 983 személyi igazolványt készítettünk. A tavaly nagyon kevés házasság köttetett, majdnem felére csökkent az előző évekhez képest, összesen 22, amelyből kettő külföldön kötött házasság honosítása volt. A tavalyi év folyamán 46 halottunk volt itt Zetelakán de más helyiségekben még 26 halottat anyakönyveztek. 7 külföldön született gyerek születési bizonyítványát honosítottuk és tudomásunk szerint 77 gyerek született községszinten. Ezen adatok szerint statisztikailag elég jól áll községünk.

-          A szociális osztályon 76 szociális segélyes iratcsomót tartunk nyilván. Az elsőfokú rokkantak beteggondozóinak a száma 25, és még 5 személy kap beteggondozói segélyt. Családi pótlékra 88 iratcsomó van, fűtéspótlékra 151 kérést iktattunk. Sajnos egyre több az olyan eset, mint például váláskor gyerekelhelyezés esetén szociális helyszíni tanulmányt kell készítsünk. 

-          A földirodában a tavalyi év folyamán elkészült Taploca, Sántahegye, Dancsó, Málhátja valamint Péterpadja parcellázási terve, folyamatban van Gyöngyösbérce, Szárazsugó,  Felsőnádalja és Nagyaszóloka. Ezt a folyamatot az idén is nagy erőkkel szeretnénk folytatni, sajnos a tavalyi év folyamán sokat hátráltatott és sok időnket elvette a 165-ös törvény által előirt leltározás amit sikeresen befejeztünk. Folyamatosan közöljük a gazdákkal, hogy a 18/1991-ben letett kérésükben a hiányzó aktákat pótolják.

-          az adóosztályon 3105 fizikai személyt, 1401 más lakhellyel rendelkező, 181 magánvállalkozást és 302 céget tartunk nyilván. Összesen 9592 nyugtát vágtunk le. A nyilvántartott gépkocsik száma 1310, haszonjármű 290, motorbicikli 85, utánfutó 294, traktor 163, ez összesen 2729, amelyből fizikai személyé 2281 és cég tulajdonában van 448. A kiadott igazolások száma 1884, 300 felszólítás volt kiküldve. A kicsi beírás-eladások száma 483. Hátralékok behajtása, számla letiltása jogi és fizikai személyeknél 14 esetben volt.

-          A gazdasági nyilvántartóban fizikai személyeknél 2691 pozíciót tartunk számon, amelyből 1997 Zetelakán, 358 Zeteváralján, 220 Ivóba és Deságon, 116 Sikaszóba és Kűkkűlőmezőn és 1477 idegeneknél van bejegyezve, míg cégeknél 122 pozíciót vezetünk.

-          Az urbanisztikai osztályon 101 településrendezési bizonylatot és 43 építkezési valamint bontási engedélyt bocsátottunk ki. A szennyvíz, víz és villany bekötéséhez több mint 150 engedélyt állítottunk ki. Ezek kibocsátása több mint 42.000 lejjel járult hozzá a helyi költségvetéshez.    

Röviden és velősen ez lenne néhány számadat a tavalyi évi tevékenységről. A felsoroltakon kívül még nagyon sok mindennel foglalkoztunk, aminek bemutatása hosszabb időbe telne.

 

 

 

Zetelaka, 2015. január 23.

 

                                                                               Sebestyén Csaba