A fogyatékkal élő személyek munkaerőpiacon való elhelyezkedését elősegítő országos projektet indít az illetékes szakhatóság – ANDPDCA – a munkaelosztó ügynökségekkel való együttműködésben. Az Európai Unió által támogatott projekt keretében 5.000 euró értékű vásárlási utalványban részesülhetnek a 18 – 65 év közötti, munkaképes és munkahelyet kereső, sérült személyek. Az utalvány kizárólag olyan rokkantsági felszerelések, segédeszközök (például elektromos kerekesszék, hallókészülék stb.) vásárlására váltható be, amelyeket az egészségügyi biztosítóház nem támogat.

Jelentkezni először a megyei munkaelosztó ügynökségeknél lehet személyesen az alábbi iratokkal: személyi igazolvány, orvosi igazolás, valamint az utolsó iskolai végzettséget igazoló oklevél. A nyilvántartásba vett személyek ezt követően a gyerekvédelmi és szociális igazgatóságon jelentkeznek az utalványt igénylő kéréssel, a fogyatékosságot megállapító határozattal, a beszerezni kívánt termékre vonatkozó szakorvosi javaslattal, a munkaelosztóval kötött egyezménnyel, illetve egy nyilatkozattal, miszerint a terméket nem fogják értékesíteni.

Az utalvány utólag a gyerekvédelmi és szociális igazgatóságon vehető át, majd 2022 májusáig beváltható a projektben résztvevő 16 szolgáltató termékeire.