COMUNA ZETEA, cu sediul în com. Zetea, sat. Zetea, nr. 272, jud. Harghita,

 titular al proiectului: “Reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Zetea” propus a fi amplasat

în intravilanul și extravilanul com. Zetea, sat. Izvoare și Șicasău, jud Harghita.

Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare din 12 octombrie 2017

– nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M.Harghita în cadrul procedurilor de

evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii

competente pentru protecţia mediului A.P.M.Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele lucrătoare

între orele 8:00-16:00 (luni-joi), respectiv între orele 8:00-14:00 - vineri, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în

termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro