COMUNA ZETEA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 23.05.2017, pentru proiectul „Extindere de canalizare menajeră în comuna Zetea, satele Zetea și Subcetate, judeţul Harghita”, propus a fi realizat în com. Zetea, satele Zetea şi Subcetate, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro