Comuna Zetea invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, sa depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, tineret, culte.

 

Conducerea locală face apel pentru propuneri de proiecte pentru ONG-urile

Sport - Suma totală: 18.000 lei

 

Termen limită de depunere proiecte: 20 august 2018, ora 10:00 la Secretariatul Primăriei.