COMUNA  ZETEA, cu sediul în com. Zetea, sat. Zetea, nr. 990/A, jud. Harghita,anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire pod Deșag, în comuna Zetea, jud. Harghita” propus a fi amplasat în com. Zetea, sat. Sub Cetate, domeniu public, jud. Harghita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041, office@apmhr.anpm.ro.