COMUNA ZETEA, cu sediul în com. Zetea, str. Principală, nr. 272, jud. Harghita, titular al proiectului: “Construire pod Deșag, în comuna Zetea, jud. Harghita” propus a fi amplasat în com. Zetea, sat. Sub Cetate, domeniu public, jud Harghita.
Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare din 10 iulie 2018 – nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M.Harghita în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menţionat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M.Harghita din Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00 (luni-joi), respectiv între orele 8,00-14,00 vineri, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. Fax: 0266-310041,
e-mail: office@apmhr.anpm.ro