COMUNA ZETEA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 14.02.2017, pentru proiectul „Extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare menajeră cu branşamente în comuna Zetea, judeţul Harghita”,  propus a fi realizat în com. Zetea, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 în zilele lucrătoare, luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax. 0266-310041; e-mail:.office@apmhr.anpm.ro