• Adeverință adresă poștală pentru noile adrese
 •  
 • Cum o pot obține?
  • Se depune cerere la Serviciul de Urbanism
 • Acte necesare:
  • Act care atestă dreptul de proprietate al terenului : extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, etc.
  • Actul de identitate al proprietarului terenului
 • Se poate solicita doar personal?
  • Depunere acte - proprietarul sau rudele acestuia
  • Ridicare adeverință - proprietarul sau rudele acestuia
 • Ce trebuie să fac după obținerea adeverinței?
  • Plăcuța cu numărul de casă se ridică de la biroul Goscom ( în dreapta casei de cultură, în spate), apoi se prinde de poartă
  • Adeverința originală trebuie păstrată, dacă vi se cere undeva, înmânați doar copia acesteia
  • Actele de identitate ale persoanelor declarate la acea adresă trebuie să fie schimbate, cu excepția persoanelor care au împlinit vârsta de 70 de ani.