Primăria Zetea , prin Direcția de Asistență Socială, demarează acțiunea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie conform Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Potrivit actului normativ mai sus menționat , familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia de următoarele tipuri de ajutoare:

-ajutoare pentru încâlzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri

-suplimentul pentru energie

Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

320

20

Între 200.1- 320

90%

288

20

Între 320.1-440

80%

256

20

Între 440.1-560

70%

224

20

Între 560.1-680

60%

192

20

Între 680.1-920

50%

160

20

Între 920.1-1040

40%

128

20

Între 1040.1-1160

30%

96

20

Între 1160.1-1280

20%

64

20

Între 1280.1-1386

10%

32

20

 

 

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 - 2053

10%

32

20

 

 

Nu vor primi acest supliment toate persoanele sau familiile care dețin mai mult de o locuință sau dețin sau folosesc unul din aceste bunuri:

- autovehicul sau motocicletă mai tânără de 10 ani

- două sau mai multe autovehicule sau motociclete peste 10 ani

- vehicul utilitar, camion, remorcă, microbuz, autobuz, barcă cu motor, tractor, combine agricole, moară de grâu, ferăstrău cu cadru (gater)

- alte mașini electrice, mecanice sau hidraulice pentru prelucrarea lemnului.

- depozit bancar mai mare de 3000 lei  

- teren intravilan sau extravilan mai mare de 2000 metri pătrați

Pentru cererea suplimentului aveți nevoie de următoarele acte:

Cerere tip și declarație – cererea tipizată poate fi ridicată din Primărie – biroul de asistență socială

carte de identitate original și copie – numărul casei trebuie să fie identic cu cel din cerere

certificat de naștere original și copie – pentru cei sub 14 ani

certificat de căsătorie original și copie

certificat sau sentință de divorț – dacă este cazul

adeverință de la locul de muncă privind venitul net din luna precedentă trebuie să conțină valoarea bonurilor de masă, dacă nu este cazul, atunci trebuie specificat)

- cupon de pensie

cupon de șomer 

adeverință de la școală pentru elevii cu vârsta de peste 18 ani

- adeverință de la Primărie – de la Biroul Agricol  - în ceea ce privește terenurile și animalele deținute

- adeverință de la Primărie – de la Serviciul de Taxe și Impozite – în ceea ce privește imobilele și autovehiculele deținute

- toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani – cei care nu sunt angajați sau nu își continuă studiile -  trebuie să depună a declarație privind veniturile personale

copie după cartea de membru de la composesorat– și dividendele deținute acolo sunt considerate venit

- finanțările pentru activitățile agricole și de creșterea animalelor, cât și depozitele bancare, trebuie declarate neapărat – trebuie adus extras bancar pentru acestea –

- copie după orice alt ajutor sau sprijin financiar de la stat

-factură de energie electrică / gaze

      Numărul persoanelor înscrise în cerere trebuie să fie identic cu numărul persoanelor înscrise în registrul agricol.  

      Cererea completată parțial sau greșit, nu va fi preluată!

       Suplimentul de încălzire primit nedrept, trebuie restituit!!!