Declararea sistemelor individuale adecvate de colectare sau de colectare și epurare conform HG nr. 714/2022

Termenul: 30 noiembrie 2022

 

Formular pentru SIA de colectare: 

 

Formular pentru SIA de epurare:

 

Email: primariazetea@yahoo.com

 

HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate