TÁJÉKOZTATÓ
 

Külföldön munkát vállaló szülők kötelezettségei:

A 272/2004-es törvény 104. cikkelye értelmében a szülők kötelesek 40 nappal az ország elhagyása előtt jelenteni szándékukat a helyi polgármesteri Hivatal Szociális osztályán és nyilatkozni arról, hogy kinek a gondozásában fog maradni a kiskorú gyermek, gyermekek.

A fent említett törvény 105. cikkelye részletes leírást ad arról, hogy a bíróság által kijelölt személy milyen feltételeket kell teljesítsen, milyen jogai és kötelezettségei vannak abban az időszakban, amíg a szülők külföldön tartózkodnak. A kinevezett személy(ideiglenes gyám) 18. életévét betöltött, IV. fokú rokonsági kapcsolatban (nagyszülő, testvér, nagynéni, nagybácsi, unokatestvér) kell legyen, és meg kell feleljen a gyermeknevelés anyagi és erkölcsi követelményeinek. A gyámsági kérésről a bíróság kell visszaigazoljon, hogy a szülők által kinevezett személy megfelelő-e a gondoskodásra.


A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyámság kinevezése azért fontos mert:

  • védettséget, biztonságot nyújt a gyereknek

  • jogait biztosítsa és érvényességét felügyeli: - osztálykirándulások, táborok

                                                                                  - orvosi beavatkozások

                                                                                  - hivatalos vagy iskolai ügyek 

Külföldön munkát vállaló szülő kötelezettsége:

Abban az esetben is, ha a házastársak vagy élettársak közül csak az egyik szülő megy külföldre dolgozni, be kell jelenteni a helyi polgármesteri hivatal Szociális osztályán, de nem kell hivatalos gyámot kinevezni.


Kérjük, hozzák magukkal a személyazonossági igazolványokat (szülő, gyermek, gyermekre felügyelő személy) házassági levelet, a gyermekek születési bizonyítványát és iskolai igazolását (iskolás gyermekeknek).

! Azon családok, akik családi pótlékban részesülnek, és az egyik vagy mindkét szülő munkát vállal külföldön az említett juttatás megszűnik. Ugyanez érvényes azon személyekre is, akik szociális segélyben részesülnek!!!!!