Anunț

Anunț 09.11.2023

 

Regulamentul PROGRAMULUI

Cerere de participare la Programul Rabla Local Zetea

 

Documente necesare:

a) Cerere tip, conform cu anexei Regulamentului 

b) Actul de identitate (și Certificatul de moştenitor dacă este cazul) a proprietarului autovehiculului uzat, în copie, semnată ”conform cu originalul de către proprietarul solicitant.

c) Acordul scris al coproprietarilor, dacă este cazul, privind participarea în cadrul Programului și copia actului/actelor de identitate a acestora, semnată ”conform cu originalul de către proprietarul solicitant și titularul actului de identitate.

d) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare) sau alte documente justificative privind dreptul de proprietate, în copie semnate ”conform cu originalul” de către solicitant;

e) Împuternicire dată în fața notarului public în formă autentificată, în original, (dacă este cazul).

f) Certificatul fiscal cu mențiunea, că nu are obligații restante de plată către bugetul local, în original, valabil la data depunerii cererii;

g) Certificatul fiscal cu mențiunea, că nu are obligații restante de plată către bugetul de stat, în original, valabil la data depunerii cererii;

h) Certificat de distrugere, în original, care va cuprinde o mențiune privind existența componentelor esențiale ale autovehiculului uzat.

Beneficiarii care au încheiat contractul de finanțare vor completa dosarul cu următoarele documente în îndeplinirea obligațiilor contractuale:

i) Certificat de radiere în urma casării şi radierii din circulaţie autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanţare în termenul de 60 de zile de la data semnării contractului de finanțate.

j) Cazier judiciar din care reiese, că solicitantul nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă

 

 

 
Potrivit Comunicatului de presă al Administrației Fondului pentru Mediu, în data de 23 iulie 2023, începând cu ora 10:00, interfața online a programului rabla a devenit disponibilă persoanelor fizice (https://inscrierionline.afm.ro/).
Aplicația este disponibilă până în data de 31 august 2023, ora 16:30, sau până la atingerea pragului sumei solicitate de comună.
Comuna Zetea a aplicat și câștigat un fond de 120.000,00 RON - pentru 50 de mașini, cofinanțare în valoare de 30.000,00 RON, cu posibiltate de revendicare de 3.000,00 RON per mașină.
Dorim să atragem atenția celor interesați că, pentru a participa la program trebuie parcurși următorii pași:
 
 1. Trebuie creat un cont de utilizator pe interfață - Creează cont
 2. După crearea contului puteți completa cererea - Depune cerere nouă - aici alegeți Înscriere persoane fizice - Casarea autovehiculelor uzate în meniu
 3. Apoi alegeți județul și comuna - Selectează UAT - aici trebuie să selectați Comuna Zetea
 4. Din câmpul verde trebuie să alegeți: Către înscriere persoană fizică
 5. Apoi, trebuie să introduceți numele solicitantului, CNP-ul, numărul de mașini ce urmează a fi casate, și numărul (numerele) de șasiu (VIN)
 6. Bifați câmpurile GDPR (4 câmpuri)
 7. Ultimul pas este apăsarea butonului Înscriere
 

 

 
 
Informații pentru solicitanți:
 • Solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil în comuna Zetea
 • Să nu aibă restanțe la plata taxelor și impozitelor locale
 • Solicitantul trebuie să fie proprietarul mașinii ce urmează a fi casată de cel puțin 5 ani
 • Trebuie să declare că nu participă și că nu va participa cu această mașină în nici un alt program rabla
 • Se obligă să predea autovechicolul spre casare la un centru autorizat și să radieze din circulație respectiv din evidența fiscală
 • Se angajează că nu va cumpăra în următorii 3 ani, un autovehicul cu norma de poluare Euro 5, sau mai inferioară

 

 

 

După încărcarea documentelor, Administrația Fondului pentru Mediu va transmite către primărie cererile aprobate, care vor fi plublicate tot pe această interfață www.zetelaka.ro , împreună cu o listă de acte necesare întocmirii dosarului ce urmează a fi depus.