Az Urbanisztika és Közbeszerzési Iroda a Polgármester Szakapparátusának részeként működik és a következő feladatköröket látja el:

  • urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek kiadásához szükséges kérések és technikai iratcsomók átvétele és ellenőrzése
  • urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek összeállítása és kiadása
  • a kiadott engedélyek és bizonylatok pontos nyilvántartása
  • biztosítja a történelmi műemlékek védelme érdekében hozott intézkedések betartását
  • együttműködik szakmai egységekkel a területrendezési iratcsomók összeállítása és napirenden tartása érdekében
  • az építkezési szabályok ellenőrzése, a kihágások jegyzőkönyvbevétele és büntetése
  • az építkezéssel kapcsolatos értesítések kivizsgálása, a szabályok betartásának biztosítása
  • követi a reklámok és plakátok kihelyezésének szabályosságát 

    PUZ hirdetés

Általános Területrendezési Terv:

Szabályzat

 

Területek megoszlási kimutatása: