Biroul de Urbanism și Serviciul de Achiziții Publice funcționează în cadrul Primăriei și îndeplinește următoarele sarcini:


 • preluarea și verificarea cererilor și documentelor necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție
 • întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție
 • ține evidența exactă a autorizațiilor și certificatelor emise
 • asigură respectarea măsurilor luate în vederea protejării monumentelor istorice
 • colaborează cu unități speciale în vederea întocmirii și actualizării documentelor pentru amenajarea teritoriului
 • verificarea reglementărilor în construcții, întocmirea proceselor verbale și acordarea amendelor în cazul contravențiilor
 • examinarea notificărilor legate de construcții, asigurarea respectării reglementărilor
 • verifică aspectul legal al localizării panourilor publicitare și a afișelor

  Anunt public
  Autorizatii de construire si desfiintare ianuarie - februarie 2018
  Certificate de urbanism ianuarie - februarie 2018

Regulament local de urbanism aferent pug comuna zetea:

Regulamente

 

Bilanturi: