A szociálisan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 2016. februárjától havi 50 lej értékű vásárlási utalványban részesülhetnek.   

A támogatást azok a 3 és 6 év közötti óvodás gyermekek szülei igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 284 lejt és a kiskorú rendszeresen részt vesz az oktatásban. Ez azt jelenti, hogy a gyermek havonta legfeljebb háromszor hiányozhat szülői igazolással és orvosi igazolással is csak kevesebb, mint az oktatási napok fele igazolható.

A törvény évente egyszer engedi meg, hogy egészségügyi okból több hiányzása legyen a gyermeknek, mint a hónapban a tanítási napok fele.

A támogatás a polgármesteri hivatalban kérvényezhető április 20-ig. A támogatás a nyári vakáció idejére nem jár. Az értékjegyek élelmiszerre, ruhaneműre, tanszerre és tisztálkodási szerekre válthatók be.

A támogatáshoz szükséges iratok:

  • személyazonossági igazolvány másolatok
  • családi könyv másolata (ha nincs, a gyermekek születési bizonyítványának és a szülők házasságlevelének másolata)
  • nettó fizetési igazolás - (előző havi) tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, amennyiben nem kap azt is fel kell tüntetni az igazolásban
  • munkanélküliek esetében munkanélküli segélyről szelvény (şomer)
  • nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi pénzügyről- azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem
  • bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás
  • gyermekek számára óvodai igazolás
  • végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek(ek) elhelyezéséről- esetenként
  • tipuskérés kitöltése
  • 1 sínes dosszié