Felhívjuk a község lakosainak figyelmét, hogy folytatódnak a mérések és a parcellázási tervek munkálatai Zetelaka község területén:

2018. május 21-én, hétfőn – nem lesznek mérések.
2018. május 22-én, kedden – NYERGESMEGE, BIRÓDOMB, FŰRÉSZDOMB dűlőben – 9:30-kor Ilyés Ferenc birtokánál kezdnek, majd a megyei út (DJ138) mentén haladnak felfele, a Kati hídjáig, az út jobb oldalán lévő, nem telekkönyves területek mérésével.
2018. május 23-án, szerdán – NYERGESMEGE, NAGYASZÓLOKA dűlőben – 9:30-kor Kati hídjánál kezdnek, először a Küküllő és az erdő közti területeket mérik (Vatikánt),

majd a megyei út (DJ138) és a Küküllő közti területeket, fel a Tifánpatakig.
2018. május 24-én, csütörtökön – NAGYASZÓLOKA, KEREKFENYŐ dűlőben – 9:30-kor a Tifánpataknál kezdnek és haladnak felfele, a gát alá. Az út jobb oldalán lévő területeket mérik.
2018. május 25-én, pénteken – TIFÁNPATAKA dűlőben – 9:30-kor az Abrán István bennvalójánál kezdik a mérést, és haladnak kifele, az erdőig. A patak mindkét oldalát mérik.

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a levélben kiküldött felszólításoknak tegyenek eleget és jelenjenek meg a meghatározott időben a használt földjeiknél, valamint kérjük mindazokat, akik nem kaptak írásban felszólítást, de a fenti dűlők valamelyikében használnak földterületet, azok is a fenti dátumokon délelőtt 9:30 órára jelenjenek meg a terepen.

Polgármesteri Hivatal, Zetelaka